rpct.net
当前位置:首页 >> tAn75度三角函数的值 >>

tAn75度三角函数的值

tan(-75度)=-tan75°=-tan(45+30)=-(tan45+tan30)/(1-tan45tan30)=-(1+√3/3)/(1-√3/3)=-(√3+1)/(√3-1)=-(3+1+2√3)/(3-1)=-2-√3

tan75=tan(45+30)=(tan45+tan30)/(1-tan45tan30)=(1+√3/3)/(1-√3/3)分子分母同乘以3:=(3+√3)/(3-√3)分子分母同乘以(3+√3):=(3+√3)^2/(3+√3)(3-√3)=(12+6√3)/6=2+√3

sin75=(√6+√2)/4,cos75°=(√6-√2)/4 tan75°=[(√6+√2)/4]/[(√6-√2)/4]=(√6+√2)/(√6-√2)=(√6+√2)/[(√6-√2)(√6+√2)]=(8+4√3)/(6-2)=(8+4√3)/4=2+√3 tan75°的精确值为2+√3

tan75=tan(30+45)=(tan30+tan45)/1-tan30tan45=(√3/3+1)/1-√3/3=2+√3

tan75°=tan(45+30)之后再用公式就可以了!

展开全部公式 tan(α+β)=(tanα+tanβ)/(1-tanαtanβ)tan75°=tan(45°+30°)=(tan45°+tan30°)/(1-tan45°tan30°)=(1+√3/3)/(1-1*√3/3)=(√3+1)/(√3-1)=2+√3

sin75=sin(45+30)=sin45cos30+sin30cos45 =√2/2 * √3/2 + 1/2 * √2/2 =(√6 + √2)/4

sin75°=(√6+√2)/4 cos75°=(√6-√2)/4 tan75°=2+√3 cot75°=2-√3 希望采纳

sin75=sin(45+30)=sin45cos30+cos45sin30=(√6+√2)/4 同理 cos75==(√6-√2)/4 tan75=2+√3 cot75=2-√3

[cos75-sin75]/[cos75+sin75] = [1-tan75]/[1+tan75] = [tan45-tan75]/[1+tan45tan75] = tan(45-75) = -√3/3 f(x) = cosx-1/2 = (1/2)cos(2x) 的(最小正)周期t=2π/2=π

zxtw.net | zxqt.net | ppcq.net | gmcy.net | rjps.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com