rpct.net
当前位置:首页 >> 矣字怎么读音是什么 >>

矣字怎么读音是什么

【矣】yǐ :【金文,篆书】从矢(像矢飞逝的声音,表示完成的语气),厶(以)声.均为【象形】.【本义】:文言句末语气词,相当于现代汉语的了:悔之晚矣|由来已久

“矣”字的读音是yǐ.矣[yǐ]:文言助词.1、心系君矣,即使萧瑟清简无衣,天涯浪迹,我依旧喜欢你.2、红花之瓣,兰彩依依.怜之惜矣,奈何离兮? 红花之心,盈盈素语.怜之惜矣,奈何零兮? 红花点醉,陌上已末.怜之惜矣,奈何往兮?3、信人者,人未必尽诚,己则独诚矣;疑人者,人未必皆诈,己则先诈矣.4、人生得一知己足矣.5、静为之性,心在其中矣;动为之心,性在其中矣.心生性灭,心灭性现,如空无象,湛然圆满.

矣拼 音 yǐ 部 首 矢笔 画 7五 行 土五 笔 CTDU基本释义 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).详细释义〈助〉(形声.小篆字形,上面是“以”字,下面是“矢”.从矢,以声.“以”也可以理解为象矢飞逝的声音,是完成的语气.本义:语气词.是“了”)表示完成时态骨尽矣,而两狼之并驱如故.《聊斋志异狼三则》表示坚决、肯定德薄而位尊,知小而谋大,力小而任重,鲜不及矣!《易系辞下》确实 .如:吾老矣表示感叹 .如:毒矣哉;大矣哉相关组词惫矣 鲜矣 尚矣 足矣 矣哉 矣乎 已矣 某矣 傍矣川 笑矣乎 悔之晚矣 吾道东矣是谓过矣 至矣尽矣

矣 拼音:yǐ 注音:ㄧˇ 部首:矢,部外笔画:2,总笔画:7

矣拼音:[yǐ] 来自百度词典|报错 矣_百度词典 [释义] 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).

矣 , yi

矣,读yǐ是中国古代文言助词,用于句末,与“了”相同.在矣作通假时,通“也”.此外,矣也是一个姓氏,主要分布在我国云南一带.

矣 #yǐ 【释义】文言助词,用在句子末尾,相当于“了”:悔之晚矣|由来久矣.

矣 :yǐ(第三声),矣字只有这一个读音. 文言助词(a.用于句末,与“了”相同,如“由来久~”,“悔之晚~”;b.表示感叹,如“大~哉”).

亦拼百音:yì 基本信息:部首:亠、四角码:00230、仓颉:ylnc86五笔:you、98五笔:you、郑码:SNO 统一码:4EA6、总笔画数:6 基本解释:1、副词,也,表示同样、也度是.2、又.3、不过,只是.扩展资料:内 常见组词:1、亦何容[yì hé] 何其;多么.2、亦在[yì zài] 也在于.3、亦同[yì tóng] 也一样.4、亦前[yì qián] 以前.5、亦无[yì wú] 同样没有.亦:同样、也、又、不过.无:没有,与“有”相对.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com