rpct.net
当前位置:首页 >> 雪梅古诗拼音版朗读 >>

雪梅古诗拼音版朗读

雪梅其一 梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香.méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén gē bǐ fèi píng zhāng .méi xū xùn xuě sān fèn bái ,xuě què shū méi yī duàn xiāng . 有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人. 日暮诗成天又雪,与梅并作十分春 yǒu méi wú xuě bú jīng shén ,yǒu xuě wú shī sú le rén .rì mù shī chéng tiān yòu xuě ,yǔ méi bìng zuò shí fèn chūn .

雪梅古诗带拼音,这首古诗蕴含着人生哲理,是作者告诉世人的道理

不明白啊 = =!

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:xrp554553607《雪梅》赏析教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读本诗,背诵本诗.2.了解诗的大意,领悟诗歌所蕴含的道理.3.了解有关雪梅的古诗词,学习梅花的精神.教学过程:一、看图片

雪梅其一 作者:卢梅坡【宋代】 梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香.xuě méi qí yī zuò zhě :lú méi pō 【sòng dài 】 méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén gé bǐ fèi píng zhāng .méi xū xùn xuě sān fèn b

yǒu méi wú xuě bú jīng shén ,yǒu xuě wú shī sú le rén .rì mù shī chéng tiān yòu xuě ,yǔ méi bìng zuò shí fèn chūn .

你这首雪梅不是古诗,是现代作的夸自己脚的诗.雪梅 [宋] 卢梅坡 梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香.[注释](1)降:投降.此处指让步,服输.(2)骚人:诗人.评章:评论,评判.逊:差;不如.[译文]梅

配乐是“梅”,陈悦 曲

xià yín 夏吟 dài shí píng 戴石屏 rǔ yā chí táng shuǐ qiǎn shēn , shú méi tiān qì bàn qíng yīn .乳鸭池塘水浅深,熟梅天气半晴阴.dōng yuán zài jiǔ xī yuán zuì , zhāi jìn pí pá yī shù jīn .东园载酒西园醉,摘尽枇杷一树金.

古诗《雪梅》赏析,古诗《雪梅》朗读

jmfs.net | qwfc.net | 5615.net | ddng.net | acpcw.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com