rpct.net
当前位置:首页 >> 死的组词 >>

死的组词

哀莫大于心死 爱生恶死 百死一生 百足之虫,死而不僵, 半死半生 半死不活 豹死留皮 不到黄河心不死 不得其死 不顾死活 不死不活 不知死活 长生不死 朝生暮死 朝生夕死 朝闻夕死 出入生死 出生入死 出死断亡 出死入生 垂死挣扎 大难不死 蹈节

死人,死亡,死心,死啦,死机,死不了,作死,晕死,疼死,病死,砍死,老死,老死不相往来,你死我活,九死一生,生生死死……

死活、贪生怕死、该死、生死、死亡、同生共死、救死扶伤、见死不救、垂死挣扎、死有余辜、虽死犹荣、誓死不屈、万死不辞、死去活来、死皮赖脸、死乞白赖、猝死、起死回生、死讯、生死攸关、死不瞑目、死心塌地、宁死不屈、死路、誓死、死不悔改、死期、贼心不死、瘐死、生死之交、假死、找死、死结、死于非命、人生自古谁无死、死无葬身之地、不知死活、老死不相往来、死牢、作死、拼死、认死理、死无对证、

死亡 死党 死寂 死板 死节 死心 死忌 死间 死士 死肌 死相 死生 死事 死灰 死命 死人 死地 死力 死神 死孝 死绥 死角 死扣 死鬼 死谏 死囚 死难 死水 死活 死尸 死气 死货 死刑 死狱 死结 死直 死国 死友 死守 死者 死罪 死丧 死缓 死别 死敌

死而后已 sǐ ér hòu yǐ 死得其所 sǐ dé qí suǒ 死灰复燃 sǐ huī fù rán 死心塌地 sǐ xīn tā dì 死有余辜 sǐ yǒu yú gū 死马当活马医 sǐ mǎ dāng huó mǎ yī 死不瞑目 sǐ bù míng mù 死去活来 sǐ qù huó lái 死生有命,富贵在天 sǐ shēng yǒu mìng,fù guì zài

死活、死亡、生死、该死、猝死、死讯、横死、死党、死刑、作死

死不瞑目

死的组词 :死活、生死、该死、死亡、临死、猝死、死讯、横死、僵死、死难、死硬、

视死如归,粉身碎骨,死而无憾,出生入死.

圆寂、逝世、示寂、去世、升天一、圆寂 [ yuán jì ] 佛教用语,称僧尼死亡.二、逝世 [ shì shì ] 去世(多指有一定地位的人).引证:巴金 《怀念萧珊》三:“据表妹说,她逝世的时候,表妹也不知道.”三、示寂 [ shì jì ] 佛教指佛、菩萨或高僧死去.四、去世 [ qù shì ] (成年人)死去;逝世.引证:邹韬奋 《伟大的斗士》:“ 鲁迅 先生的去世是十月十九日的黎明,听说他在十七日的夜里还写文到三点钟.”五、升天 [ shēng tiān ] 称人死亡(迷信).引证:柳青 《狠透铁》:“ 学礼他妈七十高寿,吃斋念佛,只图死后升天成神.”

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com