rpct.net
当前位置:首页 >> 数学 tAn53 >>

数学 tAn53

SIN53°=4/5 COS53°=3/5 TAN53°=4/3

因为 cos53度=3/5 根据(sina)^2 + (cosa)^2=1来求 所以sin53度=4/5 tan53度=4/3

tan53=4/3,sin53=4/5 同理tan37=3/4,sin3/5,一般要求记住的

tan37°.tan53°=ctn53*tan53=1

sin37°=0.6,cos37°=0.8,tan37°=3/4,sin53°=0.8,cos53°=0.6,tan53°=4/3.其实,这个并不需要死记硬背,因为有一个角为37°,另一个角为53°的就是一个“勾三,股四,弦五”的直角三角形,你画一下三角形,标一下边的长度,就可以用三角函数的定义直...

你参考看看!

sin0° =0,cos0° =1,tan0° =0 sin30° =1/2,cos30° =√3/2,tan30° =√3/3 sin37° =0.602,cos37° =0.799,tan37° =0.754 sin45° =√2/2,cos45° =√2/2,tan45° =1 sin53° =0.799,cos53° =0.602,tan53°=0.754 sin60° =√3/2,cos60° =1/2,tan60° =√3 sin90° ...

tan53.13º-tan25.6º=1.3333-0.4791=0.8542

(1)∵∠CAB=53°,BC=10m,∴tan53°= BC AB ,∴AB= BC tan53° = 10 tan53° ≈7.52(m),答:AB的长度为7.52m;(2)∵建筑物EF离原坡角12米,∴AF=12m,∴BF=7.52+12=19.52(m),∵∠CDB=30°.∴BD= 10 tan30° =10 3 (m),∴FD=19.52-10 3 ≈2.2(m)...

3分之4 满意请采纳哦,谢谢,祝学习进步!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com