rpct.net
当前位置:首页 >> 《道德经》第11章感悟 >>

《道德经》第11章感悟

第十一章 [原文] 三十辐①共一毂②,当其无,有车之用③.埏埴以为器④,当其无,有器之用.凿户牖以为室⑤,当其无,有室之用.故有之以为利,无之以为用⑥. [译文] 三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方,才有车

道德经 版本有好多种 也不知你说的什么.

[道德经读后感之十一] 上周的道德经课程中,最让我受教的是:“我有三宝,持而保之,道德经读后感之十一.一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先.慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长.” 慈,是有爱心,与人为善,助人为乐,

第十一章三十辐共一毂,当其无,有车之用.埏埴以为器,当其无,有器之用.凿户牖以为室,当其无,有室之用.故有之以为利,无之以为用. 译文:三十根辐条制作一车轮,当车轮中心挖空,就有车可用.揉和黏土制作器

三十辐 共一毂 当其无有车之用 车轮要三十支径木 插入中间的轴心 这个车轮才有作用 埏埴以为器 当其无有器之用 制造盛物的器具 要留个中空的地方 这些器具才能盛物 凿户牖以为室 当其无有室之用 建造房屋 开凿门窗 要留个空间才能住人 故有之以为利 无之以为用 所以说 有形的东西是给人方便使用的 无形的空间 才是活动的地方 如天与地之间是中空的 才能让万物来去无阻 通行无碍 如天与地之间 没有这个中空的地方 万物就没有活动与生化的余地了

原文:三十辐共一毂,当其无,有车之用.埏埴以为器,当其无,有器之用.凿户牖以为室,当其无,有室之用.故有之以为利,无之以为用.第一句三十辐共一毂,当其无,有车之用.这就是典型的抛砖引玉,而,故有之以为利,无之以为用

出自老子 《道德经》第十一章 [原文] 三十辐共一毂,当其无,有车之用.埏埴以为器,当其无,有器之用.凿户牖以为室,当其无,有室之用.故有之以为利,无之以为用. [译文] 三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方,才有车的作用.揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用.开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空虚部分,才有房屋的作用. 所以,“有”给人便利,“无”发挥了它的作用.

有有才能有无,有无才能用.无是有中之无.有有才是个物件,物中有无才有用处.现在“利用”成了一个词了

我写的文章:第十二章 去彼取此 《道德经》第十二章:五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨.是以圣人,为腹不为目,故去彼取此.佛家说:“一切皆空、四大皆空”.我认为,也可以用道

老子所说的“道”,是“有”与“无”的统一,因此,它虽然以“无”为主,但是也不轻视“有”,不过不把它放在第一位罢了.本章说的“故有之以为利,无之以为用”的观点,正说明了“有”和“无”的辩证关系.一个碗和茶盅的中

wwfl.net | 369-e.net | fnhp.net | qmbl.net | btcq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com